Mgr. Daniela Zhang Cziráková, Ph.D. 

poskytuje 

- tlmočnícke a prekladateľské služby z/do čínskeho jazyka 

- konzekutívne tlmočenie simultánne tlmočenie 

- odborné preklady, súdne overené preklady, umelecké preklady, odborné konzultácie 

- čínske prostredie, odlišnosti, zvyky, bontón na vysokej profesionálnej úrovni

V prípade potreby je možné aj tlmočenie čínština – angličtina a angličtina – čínština

_______________________________________________

"Cena človeka nie je v jeho veku, cena slov nie je v ich množstve."

____________________________________________________KONTAKT:

mobil: 0907 62 89 62, 0911 289 982

email: danielazhang@hotmail.com